Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM): warto stawiać na profesjonalistów

Polskie media coraz częściej poświęcają uwagę budowie Systemu Informacji Medycznej (SIM), który należy uznać za jedno z najważniejszych przedsięwzięć w rodzimym systemie opieki zdrowotnej. Ważną częścią SIM będzie elektroniczna dokumentacja medyczna obejmująca swym zasięgiem wszystkie placówki ochrony zdrowia. EDM na stałe wyprze papierową dokumentację już za kilka kwartałów. To niezwykle ważne, ale i ryzykowne przedsięwzięcie.
 
Ministerstwo Zdrowia tworzy SIM, aby pacjenci uzyskali łatwiejszy dostęp do usług medycznych, a personel medyczny w minimalnym stopniu poświęcał się administracji. Zaoszczędzony czas ma być spożytkowany z korzyścią dla pacjentów. Według prognoz demograficznych, średnia wieku obywateli będzie wzrastać. Usprawnienia informatyczne i automatyzacja są więc koniecznością w celu zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej. Dzięki takim inicjatywom, jak Internetowe Konto Pacjenta czy Zintegrowany Informator Pacjenta zyskają także pacjenci. Wykorzystanie nowych technologii, a zwłaszcza Internetu, skróci kolejki, ułatwi dostęp do informacji oraz ich bezpieczny przepływ, a także zapewni wygodę.
 
Niezwykle istotnym elementem SIM będzie wspomniana już elektroniczna dokumentacja medyczna. Zacznie ona obowiązywać od 1 VIII 2014 roku. Biorąc pod uwagę skalę zmian, na ich wprowadzenie pozostało mało czasu. Swym zasięgiem obejmują one nie tylko ewentualny zakup nowego sprzętu, oprogramowania czy stworzenie sieci informatycznej w placówkach ochrony zdrowia. To również zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń oraz sposobu pracy z dokumentacją medyczną. Proces ten wiąże się ze szkoleniami pracowników, wdrożeniem ich do nowego systemu pracy i przekonaniem, że zaproponowane rozwiązania są słuszne. Mamy zatem do czynienia nie tylko z zagadnieniami natury ekonomicznej i administracyjnej, ale też, a może przede wszystkim, personalnej.
 
Wprowadzenie EDM oznacza szybszy dostęp do informacji, możliwość ich przetwarzania, przesyłania oraz łatwego i bezpiecznego przechowywania. Aparatura diagnostyczna staje się coraz bardziej zaawansowana i dostarcza olbrzymiej ilości danych. Lekarze będą mogli szybko je analizować i konsultować z korzyścią dla pacjentów. Kompleksowe rozwiązania informatyczne EDM mają zapewniać przetwarzanie w jednym systemie spójnej, czytelnej, kompletnej dokumentacji medycznej oraz badań łącznie z obrazami radiologicznymi, bez potrzeby zaglądania do kilku systemów. Z całego personelu medycznego ma zostać zdjęty ciężar powtarzalnej pracy, co powinno się przełożyć na zadowolenie pracowników i pacjentów. Z ekonomicznego punktu widzenia istotne będzie stopniowe eliminowanie kosztów związanych z gromadzeniem dokumentacji papierowej. Czy należy zatem rozpatrywać całe zagadnienie jedynie przez pryzmat korzyści? Raczej nie w perspektywie inwestycji. Dopiero po jej zrealizowaniu pojawią się korzyści.
 
Nim pojawią się mniej lub bardziej wymierne efekty zmian, wymagane jest ich właściwe przeprowadzenie dające najwięcej korzyści w długiej perspektywie eksploatacji elektronicznej dokumentacji medycznej. Najlepiej zdać się na pomoc specjalistycznych firm oferujących usługi tego typu. W Polsce działa ich kilka, a w gronie liderów należy wymienić CompuGroup Medical oferującą kompleksowe rozwiązania w zakresie informatyzacji placówek ochrony zdrowia. Warto zwracać uwagę na wieloletnie doświadczenie firmy, ponieważ elektroniczna dokumentacja medyczna będzie przechowywana na serwerach przez co najmniej 10 lat.
 
Zanim się wybierze docelowe rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dużych jednostek szpitalnych, należy się przyjrzeć rozwiązaniom, które zostały już sprawdzone w obsłudze dziesiątek terabajtów danych przez ostatnich kilka lub kilkanaście lat. Jeżeli decydenci placówek medycznych jeszcze nie zdecydowali się na wprowadzenie EDM, to powinni się pospieszyć: z każdym miesiącem popyt na wspomniane usługi będzie przewyższał podaż. Warto teraz skorzystać z atrakcyjnych cen oraz wolnych terminów fachowców – to ostatni dzwonek. W przypadku braku finansowania, takie firmy jak wcześniej wymieniona, mają w ofercie również systemy z finansowaniem lub od wielu lat sprawdzony model outsourcingu dającego wymierne korzyści również w zakresie dodatkowych usług informatycznych.
 
Pytania dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej skupiają się nie tylko na kwestiach ekonomicznych i technicznych, ale też na zagadnieniu bezpieczeństwa. Zainteresowanie tematem od pewnego czasu przejawia m.in. GIODO i jest to zrozumiałe. Należy jednak podkreślić, że profesjonale firmy zajmujące się wdrażaniem EDM skupiają się na kwestiach bezpieczeństwa i chronią interesy zarówno placówek ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Przy dobrze działającym systemie personel nie będzie musiał martwić się o ewentualny wyciek poufnych danych.
 
Wiele osób zapewne zadaje sobie pytanie, czy wprowadzenie e-dokumentacji medycznej z dniem 1 VIII 2014 roku wiąże się z koniecznością przeniesienia do świata cyfrowego starszej dokumentacji papierowej? Nie można ukrywać, iż w dłuższej perspektywie czasu proces ten mógłby się okazać opłacalny i bardzo sensowny, ale względy ekonomiczne i organizacyjne wyeliminowały tę konieczność. To od konkretnych szpitali, klinik i przychodni będzie zależało, czy wprowadzi do systemu teleinformatycznego dane z przeszłości. Być może warto wziąć pod uwagę taki scenariusz dla wybranych rodzajów dokumentów – podnosi on jakość usług, a przez to czyni daną palcówkę bardziej konkurencyjną. W dobie postępującej komercjalizacji służby zdrowia to niezwykle ważny atut. Pamiętajmy przy tym, że prawo nie działa wstecz i nie ma takiej konieczności. Teraz przede wszystkim należy skupić się na właściwym wdrożeniu EDM.