Jak poprawnie opisać swój produkt ?

  Poniżej znajduje się kilka cennych wskazówek dotyczących tworzenia opisu produktów na stronach internetowych, nie tylko pod kątem właściwej percepcji treści oferty przez internautów, ale przede wszystkim pod kątem indeksacji i budowania dobrej pozycji strony produktu w wyszukiwarkach internetowych. Wskazówki te mają zastosowanie do opisu dowolnych produktów w dowolnym serwisie internetowym. W szczególności będą przydatne dla sklepów internetowych redagujących oferty produktów na swoich stronach, a także dla sprzedawców zamieszczających oferty sprzedaży sprzętu medycznego na stronach niniejszego portalu.
 
Dlaczego opis jest taki ważny ?
Klasyczna oferta sprzedaży produktu ma przekonać potencjalnego nabywcę do zakupu produktu. Nie trzeba nikogo do tego przekonywać i ta rola opisu oferty nie jest głównym przedmiotem niniejszego artykułu. Skoncentrujemy się na tym, co ma wpływ na odnalezienie oferty naszego produktu w internecie, przede wszystkim przez wyszukiwarki internetowe (np. google). Roboty internetowe pracujące na rzecz wyszukiwarek (tzw. crawlery) regularnie odwiedzają każdą stronę internetową, aby mieć jakąś wiedzę o treści danej strony. Dla wyszukiwarek wiedza ta sprowadza się do pozyskania możliwie wszystkich istotnych słów kluczowych i fraz występujących na danej stronie, aby być przygotowanym do udzielenia możliwie najlepszej odpowiedzi tym internautom, którzy szukają stron poprzez wpisanie swoich słów kluczowych w polu wyszukiwania.
Zasadniczy wpływ na odnalezienie naszej oferty ma odpowiednia organizacja treści i właściwy dobór słów.
 
Elementy opisu
Wprowadzenie informacji o produkcie w serwisie internetowym sprowadza się do wypełnienia specjalnego formularza na stronie internetowej, tzw. stronie edycji produktu. Każde pole formularza dotyczy informacji spełniających określoną rolę na stronie produktu, a z punktu widzenia wyszukiwarek najważniejsze z nich to nazwa produktu i opis szczegółowy. Wprowadzone tu informacje tworzą zasadniczą treść właściwej (publicznej) strony produktu na portalu sklepowym lub w innym serwisie i ta treść jest oglądana przez ludzi i analizowana przez roboty. Niektóre z tych elementów opisu produktu nie są widoczne w przeglądarce, natomiast są widoczne (wystawione) tylko dla robotów sieciowych. Poniżej opisano znaczenie typowych pól organizujących treść oferty.
 
Nazwa produktu
To najważniejszy element opisu. Nazwa produktu występuje na liście produktów sklepu, a na stronie szczegółów produktu jest najbardziej wyeksponowana. Co istotne, w większości przypadków nazwa produktu tworzy tzw. tytuł strony dla wyszukiwarek. W zestawieniu stron znalezionych przez wyszukiwarkę (wynik wyszukiwania), tytuł strony jest pierwszą linią i posiada kolor niebieski. Wyszukiwarka traktuje ponadto tytuł strony jako najważniejsze źródło słów kluczowych. Nazwa produktu nie powinna być zbyt długa, gdyż wyszukiwarki biorą pod uwagę tylko pierwsze 60 znaków tytułu strony.
 
Opis szczegółowy
Opis szczegółowy produktu stanowi zasadniczą treść strony poświeconej danemu produktowi i jest drugim elementem opisu (zaraz po nazwie) branym jako źródło słów kluczowych. Nic dziwnego, wyszukiwarki starają się znaleźć strony najlepiej pasujące do słów kluczowych podawanych przez szukających stron. Dlatego powinniśmy tu użyć jak najwięcej słów charakterystycznych dla produktu i słów mogących być potencjalnym kluczem wyszukiwania. Nie zapominajmy jednak, że treść strony powinna być przede wszystkich ciekawa i atrakcyjna dla czytających ją osób i o nich musimy pomyśleć w pierwszej kolejności. Później dopiero wprowadzamy modyfikacje treści pod kątem wyszukiwarek, ale przy zachowaniu odpowiedniego poziomu przekazu.
Przy redagowaniu opisu postarajmy się zawrzeć najistotniejsze informacje w pierwszych 150 znakach, co jest wyjaśnione w następnym punkcie.
 
Formatowania tekstu
Przy redagowaniu treści szczegółów produktów warto zwrócić uwagę na możliwości formatowania tekstu (o ile edytor udostępnia takie funkcje) poprzez pogrubienie (wytłuszczenie) niektórych słów lub fraz. Pogrubienie pomaga czytającemu stronę nie tylko ogarnąć okiem najważniejsze kwestie poruszone w treści, ale stanowi też wskazówkę dla samych robotów. Roboty szukając w treści słów kluczowych specjalnie traktują słowa pogrubione, dlatego warto stosować pogrubienia dla tych słów lub fraz, na których nam najbardziej zależy. Wystarczy, aby każde słowo kluczowe było w ten sposób wyróżnione tylko raz. Zbyt duża ilość pogrubionych słów w całym tekście też nie jest wskazana.
Inne sposoby formatowania, takie jak kolor lub rodzaj czcionki nie mają znaczenia dla wyszukiwarek. Generalnie nie zaleca się stosować w nadmiarze formatowania tekstu, w szczególności różnych stylów formatowania. Zmniejsza to czasami czytelność tekstu, a także może mieć negatywne konsekwencje, gdy treść opisu produktu na naszym portalu jest przenoszona na inne portale w ramach integracji.
 
Opis strony w wynikach wyszukiwania
Pewien skrócony opis szczegółowy każdej strony prezentowany jest również przez wyszukiwarki na liście znalezionych stron. W wyszukiwarce Google opis posiada długość 150 znaków. Na ogół wyszukiwarki określają opis strony na podstawie zawartości meta tagu Description znajdującego się na stronie i jest on widoczny tylko dla robotów. W zależności od tego, jak to jest rozwiązane w danym serwisie internetowym zawartość tego meta tagu ustawiana jest na dwa sposoby: na podstawie opisu szczegółowego (np. pierwsze 150 znaków) lub na podstawie innego pola dedykowanego specjalnie do tego celu.
Jeżeli meta tag Description w ogóle nie występuje na stronie, to roboty wyszukiwarek same starają się określić jakiś skrócony opis strony na podstawie tego co „widzą”, a nie zawsze jest to akurat właściwy opis produktu. Takie przypadki są rzadkie, ale warto sprawdzić (poprzez wybór z menu przeglądarki: źródło strony) jaka jest zawartość meta tagu Description na stronach produktu, żebyśmy mieli pewność jaka informacja o stronie zostanie wyświetlona przez wyszukiwarki.
 
Cena
Cena produktu może mieć duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie i nie ma specjalnego znaczenia dla wyszukiwarek. Może jedynie to, że cena produktu ma zwykle wpływ na kolejność wyświetlenia się przedmiotu na liście produktów, a wyszukiwarki widzą na ogół tylko pierwszą stronę listy produktów, gdy ilość produktów jest dość duża i nie mieści się na jednej stronie. Nie warto chyba traktować tego jednak za istotny argument przy określaniu cen.
 
Kategoria
Każdy przedmiot powinien być przypisany do właściwej kategorii produktów i to jest kwestia bardzo ważna. Kategoria nie tylko pomaga odnaleźć produkt na stronach serwisu tam, gdzie można by się go najbardziej spodziewać, ale również zwiększa szanse znalezienia w wyszukiwarkach. Nazwa kategorii pełni bowiem rolę dodatkowych słów kluczowych przypisanych do produktów oraz co najważniejsze, do strony kategorii (każda kategoria ma swoją stronę o unikalnym adresie), na której znajduje się lista wszystkich produktów z danej kategorii. Wynikiem wyszukiwania stron w wyszukiwarce są nie tylko strony samych produktów, ale właśnie strony kategorii, na której może znajdować się dopiero szukany produkt. Staje się to szczególnie cenne, gdy zastosowany przez portal system klasyfikacji jest rozbudowany i bardziej precyzyjny. Im większa ilość różnych nazw kategorii, tym większe zróżnicowanie słów kluczowych i większe prawdopodobieństwo znalezienia właściwego rodzaju produktu.
 
Producent
Nazwa producenta często wpisywana jest w wyszukiwarkach obok nazwy produktu, dlatego powinna być traktowana jako istotne słowo kluczowe. Ponadto wiele serwisów internetowych stosuje nazwę producenta jako dodatkową klasyfikację produktów. W tym wypadku każdy producent ma swoją stronę produktów (podobnie jak strona kategorii) i ta strona producenta też jest indeksowana przez wyszukiwarki (jest to możliwe tylko w tych serwisach, gdzie nazwa producenta może być wybrana z listy słownika producentów, a nie ręcznie "z palca").
Pole nazwy producenta nie zawsze jest polem obowiązkowym w formularzu edycji produktu, ale warto jest to pole wypełnić z uwagi na wyżej opisane zalety.
 
Słowa kluczowe
Czasami formularz edycji produktu oferuje dedykowane pole, gdzie możemy wpisać charakterystyczne słowa kluczowe związane z produktem. Chociaż podane tu słowa kluczowe umieszczane są zwykle w specjalnym meta tagu przedstawianym robotom, to aktualnie wyszukiwarki nie biorą już pod uwagę tej informacji. Roboty sieciowe starają same określić słowa kluczowe na podstawie jawnej treści strony, a nie na podstawie tego, co chciałby przedstawić autor treści strony.
Słowa kluczowe wprowadzone przez autora mogą mieć natomiast większe znaczenie przy wyszukiwaniu produktów na stronach samego serwisu. Generalnie warto wprowadzić słowa kluczowe do tego pola pamiętając jednak o tym, aby były one tematycznie związane z treścią strony.
Niektóre serwisy tworzą z podanych słów kluczowych tzw. tagi, czyli dodatkowy system klasyfikacji treści, który często jest wyświetlany w formie tzw. chmury tagów.
 
Wklejanie tekstu
Wydawało by się, że nie ma nic szczególnego w tak banalnej czynności, jak wklejaniu tekstu na stronę z innego źródła, np. z edytora MS Word. A jednak na kilka spraw warto zwrócić uwagę.
Często treść oferty przygotowywana jest najpierw w edytorze tekstowym pakietu biurowego, gdzie zastosowaliśmy różnego rodzaju formatowania, np. pogrubienia, pochylenia, kolory, wypunktowania, tabele, różne rodzaje i wymiary czcionek itp. Następnie cały tekst jest zaznaczany i wklejany na stronę internetową. Wiele zależy teraz od rodzaju edytora tekstu zastosowanego na stronie internetowej w formularzu edycji produktu. Niektóre edytory internetowe dopuszczają możliwość wklejania tekstu z zachowaniem formatowania tekstu źródłowego, a inne nie dopuszczają tego, tylko wklejają czysty tekst. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.
Gdy format tekstu jest zachowany po wklejeniu, to skopiowany tekst wygląda w miarę tak samo, jak tekst źródłowy. Nie zawsze jest to jednak korzystne, ponieważ instrukcje formatowania mogą przynieść dość niepożądane efekty. W przypadku edytora MS Word, oprócz widocznej treści kopiowane są również niewidoczny tagi formatowania, których łączna objętość często przekracza objętość samego tekstu. Takie "śmieci" przeszkadzają robotom sieciowym w analizie tekstu. Ponadto, jeżeli zachowany zostanie pierwotny rodzaj lub rozmiar czcionki, to nie zawsze będzie to zgodne ze stylistyką strony docelowej i taki opis nie będzie wyglądał ładnie. Lepiej, aby tekst opisu dostosował się do stylu, jaki występuje na całym portalu.
Gdy format tekstu zostanie usunięty podczas wklejania, to wszystkie operacje formatowania musimy ponownie wykonać pod kontrolą edytora internetowego.
Najpewniejszym rozwiązaniem jest wklejenie tekstu najpierw do notatnika systemu operacyjnego, a potem z notatnika do edytora na stronie internetowej.
 
Integracja z innymi portalami
Integracja, czyli powielanie ofert naszego własnego sklepu na innych serwisach internetowych jest często stosowaną praktyką. Pierwszą grupę takich serwisów stanowią tzw. porównywarki cen, gdzie można porównać ceny danego produktu oferowanego przez różnych sprzedawców. Druga grupa, to portale branżowe, dedykowane grupie odbiorców z określonej branży, gdzie poszczególne produkty prezentowane są w bardziej precyzyjnym układzie klasyfikacji (np. międzynarodowa klasyfikacja UNSPSC). W przypadku produktów o mniej masowym charakterze, portale branżowe oferują zwykle większy wybór ofert i są częściej odwiedzane przez nabywców produktów specjalistycznych. Dodatkową zaletą serwisów branżowych jest możliwość szybkiego dotarcia do innych stron, np. artykułów fachowych powiązanych tematycznie z daną kategorią produktów.
Wymiana danych z takimi portalami odbywa się wtedy za pośrednictwem specjalnego zbioru wymiany (w formacie xml lub csv), który umieszczany jest przez nasz serwis w ustalonym miejscu o ustalonym adresie. Powiązane portale odczytują regularnie zawartość tego zbioru aktualizując na swoich stronach podstawowe informacje o produkcie, w szczególności aktualną cenę produktu.
W takim wypadku, redagując ofertę produktu na stronie swojego serwisu, musimy wziąć pod uwagę to, że opis naszego produktu pojawi się również w zupełnie innym serwisie oraz wśród ofert innych sprzedawców i producentów. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby wszystkie pola opisujące produkt były kompletne. Każdy produkt powinien mieć przypisane zdjęcie, najlepiej w formacie JPG i o rozdzielczości nie mniejszej od minimalnej rozdzielczości stosowanej w serwisie zewnętrznym.
Zwróćmy uwagę na linki (odsyłacze) znajdujące się w opisie produktu. Nie każdy serwis dopuszcza ich stosowanie. Standardowo serwis zewnętrzny zawiera już link obsługujący przejście na stronę produktu na naszym portalu (np. aby dokonać zakupu), dlatego nie ma zwykle potrzeby stosowania dodatkowych linków.
 
Podsumowanie
Redagowanie informacji ofertowych w internecie to sztuka doprowadzania osoby czytającej ofertę do wykonania pożądanej przez nas akcji, jaką jest np. dokonanie transakcji zakupu, czy przejście na stronę produktu w naszym serwisie internetowym. To również umiejętność wykorzystania wszystkich możliwości serwisów internetowych, które mają wpływ na znalezienie produktu przez wyszukiwarki i zwiększenie ilości odwiedzin naszego serwisu. W przypadku wyszukiwarek, opis produktu ma wpływ przede wszystkim na prawidłową indeksację strony, czyli skojarzenie strony z odpowiednim zestawem słów kluczowych. Inną kwestią jest pozycja, na której zostanie wyświetlona strona w stosunku do stron innych firm. To zagadnienie zostało szerzej opisane w artykule o pozycjonowaniu stron.